Nå starter snart nytt byggeprosjekt i Grong

Mens kulturhuset akkurat er ferdig, ligger det meste nå til rette for å realisere næringsarealet på nabotomta.

Her skal det bygges Halve idrettsplassen ved Grong barne- og ungdomsskole forsvinner når Handelsbygg i løpet av våren setter i gang arbeidet med å bygge et næringsbygg på Sundspeten. I bakgrunnen skimtes det nye kulturhuset  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

GRONG: For etter at reguleringsplanen for det ønskede næringsområdet på Sundspeten har vært ute på høring, ligger alt nå til rette for å realisere planene.

Kun seks høringsuttalelser kom inn, og det var kun mindre innsigelser og presiseringer. I saken som politikerne i Grong skal behandle neste uke er disse hensyntatt.

Dermed skal det et lite mirakel til om ikke byggearbeidene starter om ikke altfor lenge Avtale med Handelsbygg er i boks og politikerne har vært positive siden saken ble behandlet første gang i juni 2016.

Handelsbygg har tidligere antydet at bygging kan være i gang i mai 2017.

Rådmannen innstiller da også på at politikerne skal vedta detaljreguleringsplanen i runde to også.

Det nye næringsarealet er på rundt 27 dekar og skal huse privat næringsliv og offentlige tjenester. Så langt er det kun klart at Europris ønsker å etablere seg på Sundspeten.

Det går dessuten rykter om at en dagligvarebutikk vil etablere seg, noe SV er sterkt imot.