Fraværet på de videregående skolene i Namdalen har gått ned etter innføringa av de nye fraværsreglene

Presset på elevene har blitt større

Skolene er fornøyde med at fraværet har gått ned, men elevene opplever større press til å møte når de er syke.

Delte meninger: Etter et halvår med strengere fraværsregler, mener elevene rundt lunsjbordet på Olav Duun vgs. at det er både fordeler og ulemper med ordninga. Fra venstre: Malin Furulund (19), Vilde Elstad (18), Espen Rosset (19), Kevin Skjærvik (18) og Martin Nordmo (18). FOTO: BJØRN TORE NESS 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Innføringa av de nye fraværsreglene ble møtt med skepsis fra flere hold i fjor høst. Et halvår etterpå viser foreløpige tall fra Nord-Trøndelag fylkeskommune at fraværet i hele fylket har gått ned med i overkant av 30 prosent.