Dårlig renseanlegg oppfyller ikke kravene

NAMDALSAVISA

HARRAN: Kvaliteten på renseanlegget for avløp i Harran oppfyller ikke kravene om 85 prosent rensing. Renseeffekten er beregnet til 70 prosent. Nå foreslår rådmannen i Grong at det utarbeides et forprosjekt som skal være avsluttet i mars slik at det kan fattes endelig utbyggingsvedtak før sommeren.

Forprosjektet skal vurdere ombygging av eksisterende anlegg, bygging av nytt anlegg på samme tomt, eller på ei ny tomt, samt et åpent eller lukket infiltrasjonsanlegg på et område rundt Harran.