Justerer skuterløypene i Lierne

NAMDALSAVISA

LIERNE: Under evalueringa av løypenettet for rekreasjonskjøring med snøskuter i Lierne kom det ni innspill fra fastboende, hytteeiere og næringsaktører. Alle hadde ønske om etablering av tilslutningsløyper til hovedløypenettet.

I tillegg kom det tre innspill om mindre justeringer av hovedløypetraseene. Rådmannen foreslår at formannskapet sier ja til at det etableres tilslutningsløyper under forutsetning av at søkerne selv merker løypene etter samme mal som resten av løypenettet,