126 av politiets tjenestesteder legges ned

– Dette er en av mange grep vi er i gang med for å skape bedre politi landet rundt, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård under en pressekonferanse fredag.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: 126 av politiets tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes. Norge vil dermed stå igjen med 221 tjenestesteder, skriver Adressa.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård la fredag fram Politidirektoratets innstilling.

Får Politidirektoratet viljen sin, blir dette de nye politidistriktene i Trøndelag:

  • Namdal politidistrikt
  • Innherred politidistrikt
  • Fosen lensmansdistrikt
  • Værnes lensmannsdistrikt
  • Trondheim politistasjonsdistrikt
  • Orkdal lensmanssdistrikt
  • Værnes lensmannsdistrikt
  • Gauldal politistasjonsdistrikt

– Kravet fra Stortinget er at 90 prosent av befolkningen i distriktet skal ha en reisevei på maksimalt 45 minutter til nærmeste tjenestested. I det vi har lagt frem er det 98,6 prosent som ligger innenfor dette, derfor ligger vi godt innenfor kravet, sier Humlegård.