Inge Ryan vrakes til fordel for Frank Jenssen som ny fylkesmann i Trøndelag 

Inge Ryan vrakes til fordel for Frank Jenssen som ny fylkesmann i Trøndelag.

Ny fylkesmann – Frank Jenssen er en dyktig leder med spennende og variert bakgrunn, og god kjennskap til det nye fylket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.  Foto: KMD

NAMDALSAVISA

Fra 1. januar 2018 slås Fylkesmannsembetene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag sammen. Kongen i statsråd har utnevnt Frank Jenssen (47 år) som fylkesmann i det nye embetet.

– Frank Jenssen er en dyktig leder med spennende og variert bakgrunn, og god kjennskap til det nye fylket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Dette var en fantastisk nyhet. Hele Trøndelag Høyre gratulerer Frank og ønsker han lykke til i en svært viktig posisjon for hele landsdelen, sier fylkesleder i Trøndelag Høyre, Yngve Brox.

– Vi får en svært dyktig fylkesmann, som kjenner Trøndelag ut og inn. Han er samfunnsengasjert med en stor omsorg for regionen vår. Jeg har hatt gleden av å jobbe med Frank i mange år, og vet han har evnen til å samle hele Trøndelag. Frank Jenssen er nominert på andreplass på Høyres listeforslag i Sør-Trøndelag for det kommende stortingsvalget. Det blir det endringer på nå, sier Brox.

Jenssen har gjort det klart at han ikke kan være kandidat til Stortinget når han får denne jobben.

– Ved en så betydelig endring på listen må vi gjennomføre et nytt nominasjonsmøte som bestemmer hvordan Frank Jenssen skal erstattes. Vi kommer til å avklare tid og sted for dette møtet raskt, og nominasjonskomiteen vil få i oppdrag å lage innstilling på eventuelle endringer på listen, sier Brox i ei pressemelding.

Jenssen er utnevnt for en åremålsperiode på seks år. Tiltredelsestidspunktet skal avtales nærmere.