Navs markedskontakter i Nord-Trøndelag kan vise til gode resultater

Mange flere ut i arbeid

Ayaan Abdirahman Mohamed (26) fra Somalia trives godt i oppvasken på Scandic Rock City.

VELLYKKET: Navs prosjekt med markedskontakter har vært vellykket, konstaterer fra venstre: Marthe Mosand Viken, Anne Flakk og Frode Lillemoen fra Nav, sammen med Ayaan Abdirahman Mohamed som har fått jobb på Scandic Rock City og restaurantsjef Espen Hedel. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: BJØRN TORE NESS

Satsinga har gjort at vi har blitt bedre kjent med næringslivet og de behov arbeidsgiverne har for arbeidskraft.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 26-åringen er ute i sin første jobb etter at hun kom til Norge i desember 2012. Etter å ha bodd her i landet i et år, flyttet hun til Namsos. Nå har hun leilighet i Sverres gate og trives med jobben på Scandic. Den har hun i tillegg til at hun tar voksenopplæring på videregående skole en dag i uka.

Rekrutterer via Nav

Det er Nav som har vært døråpner for Mohamed og som har sørget for at hun fikk seg jobb på rockehotellet. Det har skjedd via Nav sin nye satsing på markedskontakter opp imot arbeidsgiverne. Det er opprettet markedskontakter for Indre, Midtre og Ytre Namdal, Nav-ansatte som har direkte kontakt med arbeidsgiverne og som derav kjenner deres behov.

– Satsinga har gjort at vi har blitt bedre kjent med nærings- livet og de behov arbeidsgiverne har for arbeidskraft. Målet med det hele er å få flere ut i arbeid, enten via ordinært arbeid eller på arbeidstrening, sier Marthe Mosand Viken, leder i Nav Midtre Namdal.

Melder fra om behov

Frode Lillemoen og Anne Flakk er markedskontakter i Midtre og Indre Namdal. De har gode erfaringer med satsinga, og er glade for at arbeidsgiverne nå i større grad tar kontakt når de har rekrutteringsbehov.

– Vi ser at det trengs spesifikk kontakt mot næringslivet. Når vi kjenner deres behov for arbeidsfolk, er det lettere å koble på folk bedriften kan ha interesse av å ta inn, sier de.

Alle påpeker de at det ikke har vært jobbet så bevisst med dette siden Nav ble lansert i 2006. Men de ser allerede gode resultater av satsinga. Andelen av folk de har fått ut i arbeid som en følge av direkte formidling, har økt mye.

– Ja, i 2015 fikk vi 75 personer ut i arbeid via direkte formidling mellom bedrift og arbeidstaker. I fjor var tallet økt til 275, forteller Mosand Viken.

Markedskontaktene har tett dialog med veilederne ved Nav som følger opp arbeidssøkere. Dermed har de til enhver tid oversikt over hvilke arbeidsplasser som er tilgjengelige og hvilken kompetanse arbeids- søkerne har.

Får prøve seg

– Så hender det at vi prøver å selge inn de som står litt på sida av det ordinære arbeidslivet, sier Frode Lillemoen.

Det kan være folk med fysiske eller psykiske helseplager eller folk som har begrensede ferdigheter i språket. Det kan også være folk som har vært lenge borte fra arbeidslivet, men som fremdeles har litt å bidra med.

– Når de kommer i kontakt med en arbeidsgiver, får de prøve seg i arbeidslivet, og samtidig synliggjort kapasiteten sin. Vi kan gi tilskudd til arbeidsgiver i en periode, slik at en arbeidstaker får prøve ut restarbeidsevnen sin, sier Anne Flakk.

Det er flere næringer som har behov for mer arbeidskraft. I Namdalen gjelder dette spesielt for bygg og anlegg, men også blå sektor, barnehager og helse- og omsorgssektoren har behov for å rekruttere nye ansatte.

Har gitt fire jobb

Scandic Rock City har rekruttert fire arbeidstakere via Nav sine markedskontakter denne høsten. Restaurantsjef Espen Hedel forteller at Mohamed har praksisplass på kjøkkenet der hun er oppvaskhjelp. Hun bidrar ellers med renhold også på andre plasser på huset.

Ny måte å rekruttere på

– Det er ikke til å komme fra at det er en del gjennomtrekk i vår bransje. Derfor ønsket vi å se på alternative metoder å rekruttere folk på, og det er her Nav kommer inn. Vi har et veldig greit samarbeid med markedskontaktene deres, sier han.

Nå har han to arbeidere i praksis og hotellet har også knyttet seg til to som sto i fare for å havne på attføring.

– De kan bidra litt i arbeids- livet, og er glade for det. De bidrar også med erfaring til andre ansatte. Det styrker arbeidsmiljøet å få inn folk fra andre kulturer – som Mohamed her, sier Espen Hedel.