Navs markedskontakter i Nord-Trøndelag kan vise til gode resultater

Mange flere ut i arbeid

Ayaan Abdirahman Mohamed (26) fra Somalia trives godt i oppvasken på Scandic Rock City.

VELLYKKET: Navs prosjekt med markedskontakter har vært vellykket, konstaterer fra venstre: Marthe Mosand Viken, Anne Flakk og Frode Lillemoen fra Nav, sammen med Ayaan Abdirahman Mohamed som har fått jobb på Scandic Rock City og restaurantsjef Espen Hedel. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Satsinga har gjort at vi har blitt bedre kjent med næringslivet og de behov arbeidsgiverne har for arbeidskraft.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 26-åringen er ute i sin første jobb etter at hun kom til Norge i desember 2012. Etter å ha bodd her i landet i et år, flyttet hun til Namsos. Nå har hun leilighet i Sverres gate og trives med jobben på Scandic. Den har hun i tillegg til at hun tar voksenopplæring på videregående skole en dag i uka.