Middels godt laksefiske

Laksesesongen i Namdalen beskrives som middels.

KONKURRANSE Kristian Saksvoll landet en sjøørret sist sommer, mens Per Ivar Henning (til høyre) tok i mot fangsten. Men laksesesongen beskrives bare som middels.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Totalt ble det fisket 24 tonn laks og sjøaure i Namsenvassdraget i 2016.

Laksefangstene på kilenot i Namdalen var 43 tonn. Dette kan betegnes som en middels laksesesong.

«Namslaksen» er ei årsmelding for laksefiske i Namdalen med hovedvekt på Namsenvassdraget. Om lag 6.000 laks og 2.000 sjøaure ble fisket i Namsenvassdraget i fjor. Dette var en nedgang fra året før (32,5 tonn).

Sjølaksefiske med kilenot ga 43 tonn eller var omtrent som året før. Etter fiskesesongen er laksebestanden overvåket ved gyteregistreringer fra helikopter og gytefisktellinger ved snorkling. Resultatene viser at øvre deler av Namsen er de viktigste gyteområdene og at det er tilstrekkelig med gytefisk.

Overvåkingsfiske høsten 2016 viste at det fortsatt gyter rømt oppdrettslaks i Namsen. Oppgangen i laksetrappene overvåkes via video. Vel 1.000 laks passerte laksetrappa i Tømmeråsfossen i Sandøla. Det er ikke foreslått endringer i fiskereglene for Namsen i 2017.