Minnet fylkestoppene om at Trøndelag ikke stopper på Steinkjer

Ordfører holdt kurs i geografi

Liernes ordfører er provosert over at «alle» kart over Trøndelag stopper på Steinkjer. Så da arbeidsutvalget i Trøndelag gjestet kommunen, benyttet Bente Estil anledninga til å gi et lite geografikurs.

Også en del av Trøndelag Bente Estil har sett nok kart over Trøndelag som ikke går lenger nord enn til Steinkjer. Her viser hun fram resten av fylket og lister opp de 13 namdalskommunene for blant annet fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik, fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag og fylkesråd Terje Sørvik. 

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Jeg ble så provosert under nyttårskonferansen. For alle kart over Trøndelag som ble vist, stoppet på Steinkjer. Men det er ganske mye Trøndelag igjen nord for Steinkjer.

Det sa Liernes ordfører Bente Estil da hun presenterte kommunen for politikertoppene i Trøndelag.

Hun viste deretter fram et kart som «bare» viste Namdalen.

– Tenk hvor provoserende det ville vært om det til stadighet var dette som ble presentert som Trøndelag, la ordføreren til.

Bli kjent med nytt fylke

Som en del av sammenslåingsprosessen av trøndelagsfylkene skal arbeidsutvalget gjennomføre besøk og møter i de ulike regionene i det nye storfylket.

Mandag startet første samling, og ettermiddagen og kvelden gjestet politikerne Lierne.

At det kan være behov for å bli bedre kjent med de ulike delene av fylker, var gårsdagens program et godt eksempel på.

På kjøreplanen var det nemlig satt av kun to timer til å frakte folket i buss fra Steinkjer til Lierne. Noe som må sies å være optimistisk selv på sommerføre.

Forsinket over fjellet

På vinterføre førte det til at delegasjonen kom til Lierne mer enn en halv time forsinket.

Vel framme fikk de servert lokal mat, før det var tid for å bli bedre kjent med Lierne, Indre Namdal og Namdalen.

Og ordfører Estil gikk langt tilbake i tid for å forklare hvor de nå var.

– Det har bodd folk her siden 4.000 år før Kristus, startet Estil og trakk linjene helt fram til i dag. Hun minnet om at det bare er litt over hundre år siden det kom veg til Lierne.

– Og det var først i 1956 vi fikk vinteråpen veg over fjellet, sa Estil og fortsatte:

Må gjøre det selv

– Det betyr at vi er et selvbergingsfolk. Mentaliteten her er at skal vi få til noe, så må vi gjøre det selv.

En utfordring for Lierne og mange andre kommuner er at antall arbeidsplasser og innbyggere går ned. Lierne har opplevd dette i to omganger.

Først da 70 sauebønder ble redusert til ti rundt årtusenskiftet.

Sist da rundt hundre arbeidsplasser forsvant da Lierne bakeri flyttet produksjonen til Møre og Romsdal.

I tillegg har nabokommunene Namsskogan og Røyrvik mistet godt over 300 arbeidsplasser i forbindelse med gruvenedleggelser, for å nevne noe.

GODT VERTSSKAP Slagordet til Lierne er «Det gode vertskap». Rådmann Karl Audun Fagerli tar det bokstavelig og sørger for at folk får nok kaffe. 

 

Ingen stakkarer

Men Estil som etter hvert også fikk hjelp fra rådmann Karl Audun Fagerli, Tor Erling Inderdal (Lierne Utvikling) og ordfører Stian Brekkvassmo i Namsskogan til å presentere regionen, var mest opptatt av å presentere mulighetene som ligger i området.

– Selv om vi har en del utfordringer, så vil vi ikke bli oppfattet som noen stakkarer. Vi vil ikke ha særbehandling, og vi er avhengig av et sterkt Namsos, et sterkt Steinkjer og et sterkt Trondheim, sa Brekkvassmo.

– Det vi ønsker, er gjensidig respekt, la han til og minnet om at Indre Namdal bidrar med betydelige midler til fylkeskommunen gjennom at kommunene er så små at de ikke får nyttiggjort seg all konsesjonskrafta.

– Og så vil vi invitere dere tilbake til Norgeskonferansen i Kvelia 24. august. Glem Trøndelagsmøtet og Arendalsuka. Dette blir noe enda større, avsluttet Bente Estil.