Anbefaler salg av Øysletta skole

Rådmannen vil selge det tidligere skolebygget til Overhalla Montessoriskole.

Øysletta skole: Rådmannen mener at Øysletta skole er verdt 500.000 kroner.  Foto: Inger Lise Hammerstrøm

NAMDALSAVISA

ØYSLETTA: – Når departementet først har fattet vedtak om å godkjenne etablering av en privatskole, er det rådmannens syn at kommunen bør være imøtekommende og konstruktiv overfor henvendelsen fra Overhalla Montessoriskole, heter det i rådmannens innstilling til formannskapet 24. januar.

Rådmannen har vurdert at 500.000 kroner er riktig pris for skolebygget slik det står.

– Dette skal være en nøktern pris som gjenspeiler verdier og status for bygningsmassen, mener rådsmannen.

Grendehuset foreslås overdratt vederlagsfritt til Øysletta grendelag for å videreføre grendehuset som samlingssted.