Mistenker laksesykdom i Nærøy

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) i Eiterfjorden i Nærøy kommune.
NAMDALSAVISA

NÆRØY: Lokaliteten der det nå er mistanke om ILA drives av Midt Norsk Havbruk. Det melder Mattilsynet tirsdag.

Mattilsynet skal på inspeksjon ved anlegget for å ta ut prøver for å bekrefte diagnosen. For å hindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot å ta fisk ut av eller inn til lokaliteten.

Alle som ferdes og driver aktivitet i området må vise nødvendig aktsomhet, melder Mattilsynet.