Freder trønderlån i Vikna

Hovedhuset på gården Kvalfjord i Vikna blir fredet.

Fredet I Vikna ligger gården Kvalfjord. Nå er hovedhuset på gården fredet.  Foto: Einar Strand, NTFK

NAMDALSAVISA

VIKNA: – Trønderlåna i Kvalfjord forteller på en fascinerende måte om handelen langs kysten, og om hvordan driftigere eiere og beboere på gården klarte å kombinere handel, med jordbruk og fiske, sier riksantikvar Jørn Holme som gleder seg til en fredningsmarkering i Kvalfjord i juni 2017. 

Trønderlåna i Kvalfjord kan plasseres innenfor en bygningstradisjon med høy grad av gjenbruk, av både eldre bygninger og materialer. Låna har gradvis utviklet seg fra ei treromsstue til en lengre og større bygning som huset flere funksjoner.

Bygningen er oppført i lafta tømmer, med unntak av uthuset og deler av første etasjen i kårdelen, som er i bindingsverk. Det er Nord-Trøndelag fylkeskommune som har utarbeidet fredningssaken.


Trønderlån

Trønderlån er det tradisjonelle våningshuset, eller hovedhuset, på mange mellomstore og større gårder i Midt-Norge. Trønderlåna finner vi fra Nordmøre til Nordland, men bygningstypen er mest utbredt i Trøndelag, derav navnet trønderlån.

Trønderlåna er lang og smal, men gjerne i to etasjer. Trønderlåna på Kvalfjord gård ble trolig bygget helt mot slutten av 1700-tallet. Men utover 1800-tallet ble den påbygget flere ganger.