Ingen nye traseer for snøskuterkjøring

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Formannskapet i Namsskogan mener at det ikke er behov for å arbeide med utvikling av nye traseer for snøskuterkjøring. Det begrunnes med at det i tida som kommer skal være fokus på drift og vedlikehold av det vedtatte løypenettet.

Tilknytning til løypenettet i Grong langs Grøndalen kan vurderes dersom Grong og Røyrvik vedtar nødvendige tilslutningstraseer.