Busselskap konkurs

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Etter krav fra Sparebank1 Finans Midt-Norge AS er det åpnet konkurs i enkeltmannsselskapet Sturla Fjær som driver turbiltransport med utgangspunkt fra Ottersøy.

Namdal tingrett har oppnevnt advokat Hege Bjørgum Skillingstad som bostyrer. Krav i boet må sendes bostyrer innen 22. februar og første skiftesamling er berammet til 6. mars.

Selskapet har i flere år drevet turbilkjøring, blant annet i tilknytning til handleturer i Sverige.