Grunneier fikk medhold om avkjørsel

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har gitt grunneier Willy Hestø medhold i en klage på avslag om bruk av avkjørsel i Nærøy.

MEDHOLD Willy Hestø fikk medhold i sin klage på avslaget. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Grunneieren ønsket at en lite brukt landbruksavkjørsel på Fikkan også skulle bli atkomst til tre nye boliger. I september avslo Statens vegvesen søknaden, blant annet med begrunnelse i at endringa ble vurdert som omfattende.

Hestø klaget avgjørelsen inn for fylkesrådet, som i sitt møte denne uka imøtekom klagen ut fra ei helhetsvurdering. Både NTE, Telenor og Nærøy og Vikna fellesvassverk er brukere av den samme avkjørselen. NTE har støttet utvidet bruk. Fylkesrådet har også lagt vekt på at siktforholdene på den aktuelle fylkesvegstrekninga er gode og det er fartsgrense 60 kilometer i timen på stedet.

I klagen på avslaget fra Statens vegvesen har grunneier Willy Hestø påpekt at de ledige, regulerte tomtene ikke er attraktive nok uten denne avkjørings-muligheten.

Det er fylkestinget som har delegert myndigheten til klagebehandlinga til fylkesrådet.