Nordmenn drikker og røyker mindre

Det sier hovedforfatter Astrid Skretting ved Folkehelseinstituttet om nordmenns rusvaner.

Fra 6,8 liter til 6 liter Salg av alkohol ved vinmonopol, i dagligvare- og utelivsbransjen, har gått ned fra 6,8 liter ren alkohol per innbygger i 2008 til 6 liter i 2015.   Foto: Vidar Ruud, ANB

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I rapporten Rusmidler i Norge 2016, sørger Folkehelseinstituttet for en oppdatert situasjonsrapport over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.

Og rapporten viser at nordmenn drikker mindre.

For salg av alkohol ved vinmonopol, i dagligvare- og utelivsbransjen, har gått ned fra 6,8 liter ren alkohol per innbygger i 2008 til 6 liter i 2015.

Menn drikker mer enn kvinner

– Sammenlignet med andre europeiske land er den norske omsetningen lav. I Danmark er omsetningen over 9 liter ren alkohol per innbygger, mens i Tsjekkia er den over 12 liter per innbygger, sier Skretting til Folkehelseinstituttets egne nettsider.

Det gjennomsnittlige forbruket blant menn er jevnt over mer enn dobbelt så høyt som blant kvinner. Det beregnede gjennomsnittlige alkoholforbruket er størst i aldersgruppa 16-–24 år.

– Den eldste aldersgruppa, det vil si de som er 65 år eller eldre, har det laveste forbruket selv om de eldste aldersgruppene drikker oftere enn de som er yngre, sier hovedforfatteren.

Færre bruker snus

– I aldersgruppen 16-24 år hadde snusbruken blant gutter en topp rundt 2010, og har siden gått noe ned. Blant jenter øker snus stadig, men nivået er fortsatt langt under nivået blant menn, og heller på linje med nivået blant menn mot slutten av 1990-tallet, sier Tord Finne Vedøy, forsker ved Folkehelseinstituttet.

I aldersgruppen 25-49 år er det derimot fortsatt en økning i snusbruken.

Og det er her i Trøndelags-fylkene at det snuses mest. Nord- og Sør-Trøndelag ligger høyest i daglig snusbruk i Norge, mens Aust-Agder og Sogn og Fjordane ligger lavest, viser tall fra SIRUS, SSB og FHI.