Store forskjeller mellom skolene i Nord- og Sør-Trøndelag

Over halvparten av barneskolene i Nord-Trøndelag ligger under det nasjonale snittet, målt etter hvor mye de bidrar til det elevene lærer fra 1. til 4. klasse, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Illustrasjonsfoto 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Hvor du bor og hvilken skole du går på, har mye å si for hvor mye du lærer på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har undersøkt hvor mye den enkelte skole bidrar til det elevene lærer, når man tar hensyn til elevenes familiebakgrunn. De skolene som bidrar mest til elevenes læring, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de som bidrar minst. 

– Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom skolene i Nord- og Sør-Trøndelag. Dette gjelder særlig for de yngste elevene, sier kunnskapsministeren.

Gode ungdomsskoler i Sør-Trøndelag

Resultatene for hver skole presenteres på en skala fra én til seks, og det nasjonale snittet er på 3,4. I Nord-Trøndelag ligger 55 prosent av skolene under det nasjonale snittet for skolebidrag fra 1. til 4. klasse. I Sør-Trøndelag gjelder dette 26 prosent av skolene.

– Vi kan ikke akseptere at noen skoler gir elevene mindre læring over ett skoleår enn andre. Alle elever skal ha de samme mulighetene til å lykkes, uavhengig av hvilken skole de begynner på, understreker Røe Isaksen.

På ungdomstrinnet er bildet mer positivt. Sør-Trøndelag skiller seg ut på landsbasis med mange gode ungdomsskoler. Nesten én av tre ungdomsskoler i fylket ligger over landsgjennomsnittet for skolebidrag.

I Nord-Trøndelag ligger tre av fire ungdomsskoler på snittet for skolebidrag, mens 13 prosent er over.


 

Trondheim best i klassen

SSB har sett spesielt på skolekvaliteten i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Drammen. På ungdomstrinnet er Trondheim den aller beste storbyen, når det gjelder hvor mye de bidrar til det elevene lærer.

Men skolene i Trondheim bidrar mindre til elevenes læring fra 1. – 7. klasse enn skolene i Oslo, Drammen, Stavanger og Kristiansand. 

– Ungdomsskolene i Trondheim bidrar mye til elevenes læring. Det er veldig bra. Jeg håper at skoleledere og lokalpolitikere bruker resultatene fra denne undersøkelsen til å utvikle sine skoler videre, understreker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tidlig innsats

Undersøkelsen fra SSB viser at de skolene som bidrar mye til elevenes læring, løfter alle elever. Det gjelder uavhengig av foreldrenes utdanning og hvordan de har gjort det på skolen tidligere.

– Våren 2017 skal regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om norsk skole. Her blir forskjeller i skolekvalitet og tidlig innsats viktige temaer, varsler Røe Isaksen.