Ja til konsesjon i Sørli

NAMDALSAVISA

SØRLI: Lierne formannskap har sagt ja til at Bo Sundvik og Tina Malmo får konsesjon for kjøp av en 146 dekar stor skogeiendom ved Aspneset i Sørli. Eiendommen består av 128 dekar produktiv skog og 18 dekar myr og annet areal. Eiendommen grenser til parets nåværende boligeiendom og søkerne ønsker å ha eiendommen som et tilleggsareal.

Det er Leif Mattsson fra Enkøping i Sverige som selger eiendommen og avtalt pris er 50.000 kroner.