En uke til det braker løs med UKM i Namdalen

Nå møtes ung kultur igjen

Meld deg på, er den enkle oppfordringa til samtlige kommuner i Namdalen – ei uke før det braker løs med UKM 2017.

Klar oppfordring Kari Hestad, enhetsleder Kultur og fritid, Brynjulf Flasnes, kulturkontakt i ungdomsskolen og Øyvind Nordstrand, UKM-ansvarlig, håper mange barn og unge i alderen 10 til 20 år melder seg på UKM i Nærøy.  Foto: Lena Erikke Hatland

«Ung kultur møtes» er et fint og passende uttrykk.

KARI HESTAD
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: I 32 år har UKM vært et springbrett og løftet fram unge kulturutøvere. Mange av dagens profesjonelle artister startet karrieren sin på en lokal UKM-scene.

UKM = ung kultur møtes

Grunntanken for UKM er fortsatt den samme, selv om forkortelsen nå står for «ung kultur møtes» og ikke «ungdommens kulturmønstring». Dette ble endret før fjorårets arrangement for å åpne opp for et breiere innhold.

Arrangør, klassisk, dans, foto, video, band, litteratur, kunst, teater og akrobatikk er noen av kulturuttrykkene du kan melde deg på med, og ungdommer under 20 år kan delta.

I enkelte kommuner kan du delta fra du er ti år, mens i de fleste må man fylle 13 det inneværende året.


Her opptrer årets UKM-deltakere

Røyrvik blir den første kommunen som inviterer til UKM i Namdalen.

 

Godt i gang i Nærøy

I mange av kommunene har forberedelsene kommet godt i gang, og selv om de i Nærøy ikke arrangerer selve arrangementet før 5. mars, er de tidlig ute med å invitere barn og unge til å melde seg på.

– Vi ønsker å få litt fortgang i påmeldinga, sier Øyvind Nordstrand, som leder komiteen bestående av han, Kari Hestad og Brynjulf Flasnes.

– Det gjøres så mye bra i kommunen, og ungdom bruker mye tid på kultur både på skole og fritid. UKM er en arena for å treffes og vise fram det de holder på med, sier Flasnes.

De påpeker at kultur er viktig for og i skolen, og at det betyr mye for mange barn og unge.

– Vi ønsker gjerne flere påmeldte fra videregående. De kan være en inspirasjon som de yngre ser opp til.

I Nærøy ønsker de seg også en større utstillingsdel, og de håper å få med seg et lag eller ei forening til å ta seg av kiosksalg.

– Vi vil invitere noen som driver arbeid med eller for ungdom til å ta på seg dette oppdraget, sier Nordstrand.

ULIKE UTTRYKK Teater er en av «greinene» du kan melde deg på med. Her fra UKM i 2015 der Andreas Pelle, Henning Holmboe, Kaja Tharaldsen, Mathias Brekk og Paul Arild Bjørnæs fra Vikna gjorde et morsomt nummer om kongefamilien. FOTO: Anne-Lilll Newermann  Foto: Anne-Lilll Newermann

 

– Ei trygg ramme

Hestad påpeker at UKM er en arena for ungdommene får utvikle seg på flere områder.

– Mestring er nøkkelordet, sier hun, og forteller at hun gjerne ønsker mer mangfold i kulturarrangementet.

– «Ung kultur møtes» er et fint og passende uttrykk for arrangementet. Vi håper noen av de unge innvandrerne som har kommet til Nærøy også ønsker å melde seg på, sier hun.

Komiteen påpeker at de er behjelpelige om deltakerne trenger øvingslokale eller hjelp til akkompagnering.

– Vi legger ei trygg ramme rundt det som kan være springbrettet for noen av ungdommene, sier Nordstrand.

– Vi vil at ungdommene skal få vise seg fram, og være stolt av det de gjør, legger Flasnes til.

Mange deltakere

Landets største massemønstring for unge kulturutøvere aktiviserer hvert år rundt 25.000 på landsbasis. I Nord-Trøndelag var 1.883 ungdommer med som UKM-deltakere i 2016.

Hver kommune sender aktører videre til fylkesmønstringa, som arrangeres i Kimen kulturhus på Stjørdal i april – mens landsmønstringa holdes i Trondheim.