Leka vil utrede konsekvensen av å miste innbyggerne i Gutvik

Har ikke gitt opp Austra

Denne uka skal kommunestyret på Leka bestemme om de skal bruke 122.000 kroner på nok en konsekvensutredning. Denne gangen er det kommunens skjebne om de mister befolkninga på Austra som skal utredes.

LEKA OG AUSTRA Når de fleste av oss snakker om Leka så snakker vi om øya. Men Leka kommune innbefatter også grenda Gutvik på Austra. Nå vil kommunen utrede konsekvensen for kommunen om de mister innbyggerne i Gutvik til Nærøy. 

NAMDALSAVISA

LEKA: Rådmannens innstilling til formannskapet var å leie inn Norsk Bygdeforskning for å gjøre en vurdering av konsekvensene for Leka om de mister innbyggerne kommunen har på Austra til Nærøy ved en eventuell grensejustering.