Ny runde om husleia

NAMDALSAVISA

LEKA: Da Leka kommunestyre behandlet budsjettet for 2017 like før jul, hadde rådmannen innstilt på ei husleieøkning på to prosent i de kommunale boligene. Kommunestyret vedtok imidlertid ei husleieøkning på fem prosent.

I henhold til husleieloven er det ikke anledning til å øke husleia mer enn økning i komsumprisindeksen beregnet fra forrige justering, noe som i dette tilfellet utgjør 3,5 prosent. Nå må kommunestyret behandle saken på nytt og rådmannen foreslår igjen ei husleieøkning på to prosent.