Overbelegg skaper utfordringer på Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelag har varslet fastleger, legevakter, AMK og kommuner om at kapasiteten på Sykehuset Namsos sin medisinske klinikk er sprengt.

FULLT Det er trangt om plassene på Sykehuset Namsos for tida. Overbelegg skaper store utfordringer for sykehuset.  Foto: Pål Morten Skaret

Vi anmoder fastleger og legevaktleger om å nøye vurdere om innleggelse i sykehus kan utsettes.

Svein Karlsen, kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ekstra krevende er situasjonen fordi Namsos kommune har måttet stenge en avdeling ved helsehuset på grunn av norovirus.

– Normalt er medisinsk klinikk i Namsos full når 85 prosent av sengene er belagt. Det vil si 34 senger av totalkapasiteten på 40 senger ved de medisinske sengepostene. Mandag ettermiddag, etter at pasienter som kunne skrives ut ble utskrevet – hadde medisinsk klinikk et overbelegg på cirka 60 prosent, nærmere 20 pasienter, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen

Vurderer utsettelse

Helse Nord-Trøndelag har derfor informert AMK, fastleger, legevakter og nærliggende kommuner om at sykehuset som et strakstiltak må henvise akuttpasienter sør for Namdalseid til Sykehuset Levanger. Normalt sokner innbyggere i Namdalseid og Verran til Sykehuset Namsos.

– Alle som trenger øyeblikkelig hjelp vil få nødvendig helsehjelp. Men vi anmoder fastleger og legevaktleger om å nøye vurdere om innleggelse i sykehus kan utsettes. Vi har rett og slett kapasitetsproblemer og har et betydelig overbelegg, sier Karlsen.

Medisinsk klinikk har fra før jul hatt stor pågang, spesielt i romjula kom det mange influensatilfeller.

– Vi trodd forrige uke at influensasituasjonen var på retur, men i løpet av helga har pågangen tatt seg opp igjen. Det er dessverre lite som tyder på at influensaen er på retur akkurat nå. Kombinert med andre akutte tilfeller, har vi altså et overbelegg som gjør det nødvendig for oss å involvere både eksterne leger, kommuner og AMK, sier Karlsen.

KREVENDE Svein Karlsen, kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag, sier det er en krevende situasjon.  Foto: Bjørn Tore Ness

 

Trangt om plassene

Sykehuset Levanger har også høyt belegg, men likevel kapasitet til å avlaste Sykehuset Namsos for en kortere periode.

– Vi trenger all den hjelp og bistand kommuner og andre kan bidra med. Kan ting vente, må det vente inntil situasjonen nødvendiggjør innleggelse, slutter kommunikasjonssjef.

Sykehusene i Nord-Trøndelag tilbyr alle sine ansatte influensavaksine, et tilbud svært mange benytter. Ledelsen ved klinikken i Namsos forteller at bemanningen er normal, og at kapasitetsproblemet handler om ledige senger – ikke kapasitet knyttet til helsepersonellet.