Gikk for skolesalg

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Formannskapet i Overhalla innstilte til kommunestyret på å følge rådmannens anbefaling om å selge tidligere Øysletta skole for en halv million kroner til Overhalla Montessoriskole SA.


Anbefaler salg av Øysletta skole

Rådmannen vil selge det tidligere skolebygget til Overhalla Montessoriskole.

 

Det vil fortsatt ligge som forutsetning for salg av skolebygget at eierskapet til Øysletta grendehus samtidig overdras vederlagsfritt til Øysletta grendelag for å videreføre grendehuset som samlingspunkt for grenda. I tillegg gikk formannskapet inn for å gi Øysletta grendelag 250.000 kroner i støtte til utvikling av grendehuset. Beløpet dekkes ved bruk av tidligere avsatte prosjektmidler.

Overhalla Frp fremmet forslag om å overdra skolebygget vederlagsfritt, men forslaget fikk kun partiets egen stemme.

Kommunestyret fatter det endelige vedtaket 7. februar.