Ombygging av Bogafjellvegen er greit for samene

NAMDALSAVISA

FOLDEREID: Sametinget har ingen innvendinger til dispensasjonssøknaden for ombygging av Bogafjellvegen i Foldereid. Ut fra vurdering av beliggenhet, omfang og andre forhold, kan ikke Sametinget se at tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda samiske kulturminner, heter det i uttalelsen som er sendt kommunen.

Det påpekes at arbeidet må stanses dersom det likevel skulle oppdages noe.