Felles skatteoppkrever i Ytre Namdal

Etableres på Kolvereid

Et felles skatteoppkreverkontor for Vikna, Nærøy og Leka foreslås lokalisert til kommunehuset på Kolvereid. Det kan bli det første konkrete samarbeidsprosjektet mellom de tre kommunene etter fjorårets arbeid med kommunereformen.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Samtalen mellom kommunene har ført kommunene tettere sammen. Forutsetningene for å utvikle samhandling gjennom et mer forpliktende samarbeid er dermed styrket, sier Vikna-rådmann Roy Ottesen.