Ketil Sørvig blir rådmann for tredje gang

Ketil Sørvig (63) blir ny rådmann i Namsos kommune fram til kommune-sammenslåinga

TRE ÅR Ketil Sørvig er ansatt som rådmann fram til 1. januar 2020. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Torsdag kveld ansatte Namsos kommunestyre Ketil Sørvig som rådmann fram til 1. januar 2020, fram til kommunene Namsos, Namdalseid og Fosnes blir én kommune.

Ifølge ordfører Arnhild Holstad planlegges å ansette en prosjektleder/rådmann i «Nye Namsos» allerede inneværende år. Derfor valgte kommunestyret å lyse ut rådmannsstillinga internt. Sørvig var eneste søker.

Sørvig har vært assisterende rådmann i Namsos i nesten 18 år. I løpet av denne perioden har han fungert som konstituert rådmann i to perioder.

– Med Sørvig får vi en rådmann som vil lede og drifte kommunen på en god måte, og videreføre den positive retninga kommunen er inne i. En viktig oppgave blir å lede kommunens endringsprosesser i forbindelse med kommunesammenslåinga, sier ordføreren.

Denne jobben skal gjøres i tett samarbeid med prosjektleder i «Nye Namsos» og rådmennene i Fosnes og Namdalseid kommuner.