Ny runde om «Palasset»

Nå skal endelig skjebnen til det tidligere realskolebygget – også kjent som «Palasset» på Rørvik – avgjøres. Rådmann Roy Ottesen peker på to alternativ, uten å si noe om hvilket han vil anbefale.

AVGJØRELSE Bruken av «Palasset» på Rørvik har vært gjenstand for mange vurderinger. Nå skal politikerne ta stilling til om bygget skal legges ut på det åpne markedet eller tilbys det kommunale boligselskapet.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Dette er egentlig ei gammel sak hvor kommunestyret tidligere har vedtatt at bygget og eiendommen skal selges. Det har ikke skjedd, samtidig som vi har fått flere innspill fra lag og organisasjoner som kan tenke seg å ta i bruk bygget, sier rådmannen.

I saksutredninga til politikerne lanserer rådmannen to alternativ – enten å selge hele området på det åpne markedet, eller selge «Palasset» med nødvendig areal til Vikna kommunale boligutleie.

Om politikerne velger det siste, ber rådmannen om at selskapet får en frist til 1. oktober til å vurdere mulighetene til å utvikle eiendommen sammen med frivillige organisasjoner, kombinert med ombygging til leiligheter.

– Både Mental Helse, LHL og Barbroteateret er interessert i å kunne benytte seg av bygget. Det er også muligheter til etablere leiligheter i bygget og i et eventuelt nybygg der det står et leskur i dag, sier rådmannen.