SinkabergHansen må permittere

SinkabergHansen mister godt over 10.000 tonn råstoff fra produksjonen ved Marøya i 2017. Det får konsekvenser for aktivitet ved slakteri og filetavdeling.

  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

MARØYA: Torsdag informerer SinkabergHansen om at alle faste ansatte på fabrikken på SinkabergHansen vil bli berørt av permitteringer.

– Bakteppet er PD-viruset i Tosen, og bekjempelsesstrategien av den, sier nestsjef Svein-Gustav Sinkaberg.


Mistanke om PD på lokaliteten Tosen

Da resultatet fra rutineprøvene forelå, varslet SinkabergHansen umiddelbart Mattilsynet.


– Brutalt for mange

Permitteringen ble satt i gang allerede i desember, og er nå er omtrent 30 prosent av arbeidsstokken på fabrikken berørt.

– Det er mange som er berørt av dette, og det er brutalt for mange. Fortvilelsen er absolutt til stede blant de ansatte, sier personalsjef Frode Lauritzen.

Ingen sommervikarer

Situasjonen vil også berøre en rekke underleverandører, og får også konsekvenser for ungdom som søker sommerjobb.

– All fisken som blir slaktet ut fører til betydelig mindre arbeid. Vi kommer ikke til å ta inn sommervikarer i det hele tatt i år, sier Sinkaberg.

Allerede har over 200 ungdommer søkt på stillingene som skulle lyses ut i mars.

– Det er trasig. Det var et prosjekt som var positivt både for ungdommene og næringa, og som vi føler vi har lyktes med.

Sinkaberg påpeker at prosjektet ikke er lagt dødt, håpet er å ha prosjektet opp og gå igjen til neste år. I fjor hadde hele 65 ungdommer sommerjobb ved SinkabergHansen.


Frykter PD kan utvikle seg til å bli en stor trussel mot oppdrettsnæringa

– Slakting fungerer ikke

Daglig leder Finn Sinkaberg i Sinkaberg-Hansen mener dagens regime for å stoppe fiskesykdommen PD ikke fungerer.Emilsen Fisk, SalmoNor og SinkabergHansen reagerer på PD-forvaltning:

Slik kan det ikke fortsette

Mistanke om nytt PD-utbrudd

Tirsdag fikk Mattilsynet melding fra Emilsen Fisk AS om mistanke om PD-smitte i et av deres anlegg.


Gir de unge sjansen