Skoleleder tapte ankesak i Frostating lagmannsrett

Skoleleder kjent skyldig

En skoleleder fra Namdalen risikerer nå betydelig strengere straff etter overgrep mot ei jente på under 10 år.

FOR STRENGT: Advokat Anders Kjøren (til venstre) mener påstanden fra statsadvokat Jarle Wikdahl på to år og tre måneders fengsel er altfor streng.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Lagmannsretten svarte onsdag ja på skyldspørsmålet. Det må vi bare ta til etterretning, sier advokat Anders Kjøren.

Jenta troverdig

Kjøren forsvarer skolelederen fra Namdalen som i august i fjor ble dømt i Namdal tingrett for å ha begått seksuelle handlinger mot ei mindreårig jente.


Tingretten dømte den overgrepstiltalte læreren fra Midtre Namdal

16 måneder i fengsel

Han ble dømt til 16 måneder bak lås og slå, og til å betale offeret en oppreisningserstatning på 120.000 kroner. Læreren anket dommen på stedet.

 

Frostating lagmannsrett har nå kommet til samme konklusjon som tingretten, og har funnet mannen skyldig i å ha begått de påståtte seksuelle handlingene.

Jenta, som var åtte år da hendelsen skjedde i januar 2016, er også denne gangen funnet troverdig av retten. Overgrepet skjedde i moras dobbeltseng, der jenta lå sammen med de to voksne.

Domfelte har hele tida hevdet at jentas forklaring var uriktig, og at hun har blitt påvirket til å framstille det slik hun har gjort.

Nå er tiltalte altså dømt i to rettsinstanser. I Namdal tingrett ble mannen dømt til 16 måneder i fengsel. Han ble også dømt til å betale jenta 120.000 kroner i oppreisningserstatning.

Strengere straff

Statsadvokat Jarle Wikdahls påstand i lagmannsretten var på to år og tre måneders fengsel. Altså en betydelig strengere påstand fra statsadvokatens side, med elleve måneder i forhold til dommen fra tingretten. Som den gangen var i tråd med aktors påstand.

Straffutmålinga fra lagmannsretten vil først bli kjent fredag.

– Har dere vurdert hva som vil skje videre når kjennelsen foreligger?

– Vi var uenige i straffenivået fra tingrettens dom som vi mente var altfor streng, og også uenig i erstatningsutmålinga. Vi må avvente dommen, men skal vi legge aktors påstand til grunn er det helt klart at det kan bli aktuelt å anke straffe-utmålinga, sier Kjøren som også vil vurdere anke av en eventuell erstatningsutmåling.

Advokaten vil i samråd med sin klient også vurdere om det kan være grunnlag for å anke saksbehandlinga videre til Høyesterett.

– Det er vurderinger vi vil gjøre når vi har fått lest den endelige dommen grundig, sier Kjøren.