Rådmannen med millionlønn

Når Ketil Sørvig begynner som rådmann i Namsos kommune 1. februar, får han ei årslønn på én million kroner.

TRE ÅR: Ketil Sørvig er ansatt som rådmann fram til 1. januar 2020. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er ei videreføring av dagens lønnsnivå. Gunnar Lien hadde ei lønn på 989.000 kroner og ville ha passert en million etter lønnsregulering i 2017. Sørvigs lønn skal ikke reguleres før 1. mai 2018, forteller ordfører Arnhild Holstad (Ap).


Ketil Sørvig blir rådmann for tredje gang

Ketil Sørvig (63) blir ny rådmann i Namsos kommune fram til kommune-sammenslåinga