Skoleleder dømt til ett års fengsel

En skoleleder fra Namdalen er dømt til ett års fengsel for overgrep.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mannen er dømt for overtredelse av straffelovens paragraf 299, bokstav c, til fengsel i ett år. Paragrafen omhandler voldtekt av barn under 14 år. Bokstav c omhandler seksuell handling med barn under 14 år.

Han ble i august i fjor ble dømt i Namdal tingrett for å ha begått seksuelle handlinger mot ei mindreårig jente. Der ble han dømt til ett år og fire måneders fengsel.

Frostating lagmannsrett har funnet mannen skyldig i å ha begått de påståtte seksuelle handlingene. Der fikk han redusert straff til ett års fengsel.

Mannen er i tillegg dømt til å betale oppreisningserstatning på 75.000.


Skoleleder tapte ankesak i Frostating lagmannsrett

Skoleleder kjent skyldig

En skoleleder fra Namdalen risikerer nå betydelig strengere straff etter overgrep mot ei jente på under 10 år.