Klart for kraftverkbygging i Bindal og i Lierne

Bygger 40 GWh småkraft

Norsk Grønnkraft har overtatt konsesjonen på utbygging av Grytendalelva i Bindal og Fiskløysa i Lierne fra NTE Energi AS, og planlegger utbygging med byggestart tidlig i 2017.

TO NYE SMÅKRAFTVERK Fiskløysa i Lierne, her med Murusjøen i bakgrunnen, og Grytendalselva i Bindal vil bli bygget ut i løpet av det nærmeste året.  Foto: NVE

NAMDALSAVISA

BINDAL: I 2007 fikk NTE Energi AS konsesjon på utbygging av Grytendal kraftverk. Siden den gang har planene for utbygging blitt skjøvet på, og nå har Norsk Grønnkraft (NGK), gjennom utbyggingsselskapet deres, NKG Utbygging AS, planer om å starte bygging av kraftverket.