Spørreundersøkelse etter Kommunereformen

Ryan helt i toppen

Inge Ryan og hans medarbeidere hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag skårer høyt på en undersøkelse Sentio har gjort for å evaluerere fylkesmennenes rolle i Kommunereformen.

GODE TILBAKEMELDINGER Fylkesmann Inge Ryan og hans medarbeidere skårer høyt på en undersøkelse som er gjort blant politikere og ansatte i kommunene for å evaluere arbeidet med kommunereformen. Embetet er blant landets beste i alle kategorier – også når det gjelder generell tillit og omdømme. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Undersøkelsen bekrefter at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har veldig høy legitimitet i kommunene. Vi har satset bevisst på å ha en god og tett kontakt med alle fylkets kommuner, sier fylkesmann Inge Ryan.