Widerøe forbedrer opprinnelig rutetilbud på Namsos og Rørvik

Widerøe opprettholder den opprinnelige planen om å la morgen og formiddagsavgangen gå i trekant mellom henhodsvis Namsos, Rørvik og Trondheim.

  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Videre flyttes en lørdagsavgang slik at ruteprogrammet nå tilbyr to søndagsavganger både til Namsos og Rørvik.

I hovedsak var det manglende kveldsavganger inn til Rørvik og Namsos i den første ruteplanen som skapte flest reaksjoner. Namsos vil etter 1. april, på mandager og fredager, få en kveldsavgang klokka 20.30 fra Trondheim i tillegg til ettermiddagsavgangen klokka 17.10.

Rørvik vil tilsvarende få en kveldsavgang klokka 20.35 fra Trondheim på tirsdag, onsdag og torsdag i tillegg til en ettermiddagsavgang klokka 17.10.

– Det er flott å kunne gjøre de endringene som nå er gjort for å kunne tilby en tidtabell som ivaretar markedsbehovene på en bedre måte, sier Terje Skram, direktør for Network and Pricing i Widerøe.

– Der ettermiddagsavgangen fra 1. april er for tidlig for noen, har Widerøe nå satt inn en senere kveldsavgang i tillegg. Og videre er ettermiddagsavgangene, de dagene det ikke er en kveldsavgang, lagt noe senere. Anbudsprogrammet er en kompleks kabal, men i dette tilfellet var det uproblematisk å kunne imøtekomme de konkrete ønskene, forteller Skram.

– Vi er meget godt fornøyd med den gode dialogen og samarbeidet vi har hatt i denne prosessen med ordførerne i Namdalen. Sammen kan vi nå tilby et best mulig egnet og tilpasset flytilbud. På denne måten ivaretas både innbygerne, næringslivet samt tilreiseende gjester, forteller Skram.

Flytilbudet Widerøe presenterer tilfredstiller fremdeles de krav satt av Samferdselsdepartementet. Eventuelle endringer utover dette lar seg ikke imøtekomme denne gang uten økt bruk av fly og mannskap. Det vill i så fall resultere økte kostnader utover det tilskuddet som er avtalt i anbudet.

Ruteendringene vil være tilgjengelig i booking i løpet av denne uken.