Nordmelan med spørsmål til Listhaug om asylmottaket i Grong

- De har en unik kompetanse

Vikarierende stortingsrepresentant, Jorid Nordmelan, sendte i dag inn et spørsmål til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i forbindelse med nedleggingen av asylmottaket i Grong.
NAMDALSAVISA

OSLO: - Hvordan er vi skodd for eventuelle nye bølger med høy innvandring, og hvorfor finnes det ikke midler for å opprettholde beredskap på antall mottaksplasser? lurer Nordmelan på.

Hun begrunner videre spørsmålet med følgende: "26. januar i år varslet UDI at 20 mottak med til sammen 2.100 mottaksplasser skal legges ned, de fleste innen de neste tre månedene. Dette kommer i tillegg til de 11.730 plassene som ble besluttet nedlagt høsten 2016. Mange av mottakene som er besluttet nedlagt har hatt kontrakt med UDI lenge, og er i tillegg en viktig arbeidsplass i sine respektive lokalsamfunn.

 Jeg kan for eksempel nevne Grong mottakssenter, som i dag har åtte ansatte fordelt på 6,5 årsverk, og som har 19 års fartstid og unik kompetanse.  Nedleggelse her har negative ringvirkninger for hele Grong kommune, og det vil være veldig vanskelig å bygge opp lignende kompetanse senere, dersom antallet asylsøkere skulle øke igjen.


Konsernsjefen i Hero mener mottaket i Grong er unikt

– Vi opplever at mottaket har en spesiell og fin posisjon i lokalsamfunnet

Som toppsjef i Hero opplever Tor Brekke at flyktningmottak kommer og går. Men å miste mottaket i Grong er likevel spesielt.

 

Senest høsten 2015 fikk UDI kritikk for å ikke være skodd for den høye innvandringen, og man måtte opprette midlertidige mottaksplasser for å få sengeplasser til alle. Det kan se ut som regjeringen ikke har lært av tidligere feil når de nå legger ned mottaksplasser fordi innvandringen på nåværende tidspunkt er svært lav."