God alkoholkultur i Namsos

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I årets fire siste måneder ble det ikke avdekket ett eneste brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene i Namsos kommune. Fra 1. september og ut året gjennomførte skjenkekontrollen to salgskontroller og fire skjenkekontroller og de ble ikke funnet brudd på verken skjenkebestemmelsene eller salgsbestemmelsene.

Overfor utvalget for oppvekst, omsorg og kultur gir rådmannen uttrykk for at det gir grunn til å fastslå at salgs- og skjenkestedene overholder bestemmelsene i alkoholloven og forskriftene.