Kjøper kontorlokaler i Carl Gulbranssons gate 7

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Med 22 mot tre stemmer har Namsos kommunestyre vedtatt å kjøpe seks seksjoner i kontorbygget i Carl Gulbranssons gate 7. Seksjonene er i både 1., 3., 4. og 5. etasje.

Selve kjøpet av de ulike seksjonene, som har et samlet areal på 1.375 kvadratmeter, koster 6,9 millioner kroner. I tillegg vedtok kommunestyret at det kan brukes 1,5 millioner kroner til ombygging av deler av lokalene. Etter kjøpet vil kommunen eie 77,5 prosent av sameiet CG7.