Klaget på gaupekvota – nådde ikke fram

Opprettholder kvota på 13 gauper i Nord-Trøndelag.

Nådde ikke fram Opprettholder kvota på 13 gauper i Nord-Trøndelag. |  Foto: BENGT STEINAR NORDBAKK

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Naturvernforbundets klage ble avvist. Klima- og miljødepartementet har bestemt at rovviltnemndas vedtak om kvote opprettholdes.

Årets gaupekvote for region 6 Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, og Møre og Romsdal) er på 21 gauper, hvorav inntil 4 voksne hunngauper for 2017.

Hunndyrkvota gjelder kun innenfor områder med mål om yngling. Områder uten mål om yngling har ingen hunndyrkvote. Nord-Trøndelag, inkludert hele Fosenhalvøya, har en kvote på totalt 13 gauper, hvorav to voksne hunngauper innenfor område med mål om yngling. Kvotejakta på gaupe starter 1. februar og varer til og med 31. mars.

Fordeling av kvota i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya:

  • 3 gauper (2 voksne hunndyr): Høylandet, Fosnes, Overhalla, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy (øst for E6) og Steinkjer kommuner. Namsskogan, Grong og Snåsa kommuner (vest for E6), Nærøy kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos kommune som ligger nord for Namsenfjorden og øst for fjorden Løgnin.
  • 6 gauper: Røyrvik og Lierne kommuner, samt Snåsa, Namsskogan og Grong kommuner øst for E6.
  • 4 gauper: Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin, samt fastlandsdelen av Leka kommune og Nærøy kommune nord for Foldafjorden.