Nekter å godta tvang

Ordfører Steinar Aspli nekter å akseptere tvangssammenslåing med Vikna.

IKKE ENIGE Steinar Aspli og Amund Hellesø kan bli tvunget til å stå sammen. Under folkeavstemninga i september stemte 76,85 prosent i Nærøy for sammenslåing – mens 69 prosent i Vikna svarte nei. FOTOILLUSTRASJON 

Vi vil ikke kunne akspetere en tvangsammenslåing.

Steinar Aspli, ordfører i Nærøy
NAMDALSAVISA

NÆRØY: I løpet av våren kommer forslaget om nytt kommunekart til Stortinget.