Bilavgift

Halv årsavgift på bygda

NAMDALSAVISA

Statens inntekter fra norske bileiere er formidable. Snart kommer krav på årsavgiften på rundt 3.000 kroner, og i tillegg tar staten 60 prosent av drivstoffprisen på bensin og diesel. Sittende regjering, anført av støttepartiet Venstre, fikk økt drivstoffprisene ytterligere fra årskiftet. Partileder Trine Schei Grande la inn alt av politiske følelser for å få opp prisene, som om ikke dem var høy nok fra før, ikke minst på bygda. Sammenligner en Oslo-prisene på drivstoff, ligger prisene på bygda i Trøndelag, ca. to kroner høyere. Men Venstre ville skru opp prisene ytterligere for å redde miljøet.

Venstre advarer samtidig mot at forskjellene mellom fattig og rik øker. De fleste er enig om at forskjellsamfunnet er farlig på flere måter. Men farlig er også stadig økende forskjeller mellom bygd og by. Og her synes Venstre å være politisk blind.

Jeg har tidligere vist at mange små kommuner i Nord-Trøndelag i løpet av de siste femti årene har hatt dramatisk nedgang i befolkningen, rundt 50 prosent i flere kommuner. De fletse av distriktskommunene har i tillegg skeiv aldersfordeling med få unge og mange gamle. Typisk for dagens bygder er tomme fjøs, og stadig flere bolighus med kun en enslig eldre beboer..

Hvis Venstre vil ha levende bygder, hvor folk fortsatt skal kunne benytte bilen, vil de kunne vise det gjennom å halvere årsavgiften på bil for personer som bor i kommuner med eksempelvis under 20.000 innbyggere. En annen måte å gjøre dette på, er halv årsavgift i kommuner med redusert arbeidsgiveravgift. Et slikt tiltak vil kompensere litt for den store ekstrabelastning distriktet har blitt påført ved svært høye drivstoffutgifter. Halv årsavgift vil også treffe godt og være enkelt å gjennomføre.

Jeg utforder Venstre til virkelig å vise at de ønsker levende bygder, ikke bare i ord, men også i handling.

Jeg nevnte nedsatt arbeidsgivereavgift. Det var stortingspolitikerne og namdalingene Inge Ryan, Bjarne Håkon Hanssen og Lars Peder Brekk samt statssekretær Inge Bartnes og statsråd Åslaug Haga som fikk ordningen gjennomført, og det etter en formidabel politisk distriktsinnsats.

Etter at disse enerne sluttet, har den politiske innsatsen for distriktene gradvis avtatt, og resultatet er svært synbart, ikke minst i Namdalen.

Ungdom på bygda trenger alt annet enn økte priser på bensin og diesel , når de skal avgjøre om de vil satse på heimplassen eller dra til byen.

Det påhviler i så måte Venstre et svært stort distriktsansvar.