Har betalt over ni millioner i erstatning

I 2016 ble det utbetalt over ni millioner kroner i erstatning til bønder i Nord-Trøndelag for tap av sau drept av fredet rovvilt.

Brunbjørn: Bjørn står for det største tapet av sau. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter beitesesongen 2016 mottok Fylkesmannen i Nord-Trøndelag totalt 158 søknader om erstatning for sau som var drept eller skadet av fredet rovvilt. I desember var behandling av søknadene ferdig, og det ble utbetalt erstatning for totalt 864 sau og 2.509 lam. Utbetalt erstatning tilsvarer et beløp på kr 9.371.586 kroner.

I løpet av de siste ti årene har det vært en nedgang i tap i fylket. Denne nedgangen ser man ifølge Fylkemannen også i antall søknader, med 158 søknader i 2016 mot 249 søknader i 2006. Tapet i 2016 er det laveste på ti år, foruten beitesesongen 2014 som var usedvanlig rolig hva angår rovviltaktivitet. Det ble erstattet flest sau/lam som tapt til bjørn (1.136), deretter gaupe (861) og jerv (549) etter beitesesongen 2016.