Region Namdal ber UDI revurdere beslutninga om nedleggelse av mottak i Grong

– Merkelig og beklagelig

Region Namdal slakter vedtaket om å legge ned Grong Mottakssenter fra 30. april – og ber UDI revurdere beslutninga.

Namdalske ordførere 2016 

NAMDALSAVISA

GRONG: – Svært overraskende og nedslående, skriver Region Namdal, som består av ordførerne i 13 kommuner i Namdalen pluss Bindal og Osen i en uttalelse om nedleggelsen.

Sendt til departementet

Uttalelsen er nå sendt til UDI og Justis- og beredskapsdepartementet.«Grong har vært en foregangskommune, ikke bare i Namdalen, men også nasjonalt, i måten de gjennom nesten 20 år har drevet mottakssenter og også bosatt flyktninger i kommunen. Kommunen har opparbeidet en uvurderlig kompetanse som vertskommune og har svært gode erfaringer med sitt desentraliserte opplegg, der asylsøkerne ikke bor samlet, men i boliger rundt om i kommunen», skriver ordførerne.

Region Namdal viser at Grong i tillegg er en stabil bosettingskommune for flyktninger, også mindreårige, og har bygd opp stabil og god kompetanse innenfor de tjenester som berører denne gruppa.

Mottakssenteret i Grong har avtale om 150 plasser. Men har i dag 105 beboere. Åtte ansatte er knyttet til mottaket, mens Grong voksenopplæringssenter har 102 elever og en bemanning på 9,5 årsverk.

Region Namdal konstaterer at Grong er det eneste mottaket i Region Midt som er besluttet nedlagt.

«Grong kommune vil bli sterkt rammet av dette, både ved arbeidsplasser som forsvinner og ved at tilgangen på/berikelsen ved mennesker som ankommer, bor og lever i mottaket mens de venter på fast bosetting i kommunen, forsvinner».


 • Les også:

  Flyktningmottaket i Grong legges ned etter 19 års drift

  Tvinges bort fra heimplassen nok en gang

  Mer enn hundre naboer, venner, klassekamerater og sambygdinger tvinges bort fra Grong når flyktningmottaket må stenge om tre måneder.


Region Namdal viser til uttalelsen til toppsjef i Hero, Tor Brekke, 31. januar om at det vil være svært spesielt å moste mottaket i Grong, selv om «hans verden er slik at mottak kommer og går. Han sier at mottaket i Grong er unikt, har en spesiell og fin posisjon i lokalsamfunnet og virkelig har lyktes med integrering».

Viktig rolle

Både Hero og Grong kommune er tydelige på at det vil ta mange år å bygge opp igjen den kompetansen som forsvinner gjennom en nedleggelse, dersom det skulle bli besluttet å gjenopprette mottaket senere.

«Og nettopp erfaringa, kompetansen og stabiliteten som er bygd opp gjennom om lag 20 år, understreker Grongs viktige rolle som mottak. Grongs desentraliserte mottak er rasjonelt både driftsmessig og økonomisk i tillegg til at denne måten å organisere på medfører lavt konfliktnivå», skriver Region Namdal i uttalelsen.

Region Namdal påpeker at «vi synes det er merkelig og høyst beklagelig, at UDI velger å legge ned et veletablert mottak, som er møysommelig oppbygd og tilført kompetanse, framfor å legge ned mottak i byer, som blir vesentlig mindre skadelidende av et bortfall av arbeidsplasser og kompetanse eller nye og/eller dyrere mottak».
Region Namdal er opptatt av hele regionens muligheter og utfordringer. De mener Grongs posisjon som vertskap for mottakssenter også er av stor regional betydning. Både som arbeidplass, kompetanse og erfaring.

«Et tap av kompetanse for Grong, er også et tap for resten av Namdalen», fastslår Region Namdal.

– Rammer ekstra sterkt

De forstår behovet for å nedskalere kapasitet. Men oppfatter nedleggelsen i Grong som dårlig distriktspolitikk.

«Og for en region som sårt trenger arbeidsplasser og kompetanse, rammer dette ekstra sterkt», heter det i uttalelsen.

Region Namdal oppfordrer UDI til å ta ett steg tilbake, tenke seg godt om og revurdere beslutninga om nedleggelse.

«Eller i det minste, som ordfører Skjalg Åkerøy i Grong, med en samlet kommune bak seg, sier: Utsett i noen måneder, så vi får tid til å områ oss – ved å kunne omstille oss eller alternativt drive videre med redusert antall beboere i mottaket».


 • Les også:

  Nordmelan med spørsmål til Listhaug om asylmottaket i Grong

  - De har en unik kompetanse

  Vikarierende stortingsrepresentant, Jorid Nordmelan, sendte i dag inn et spørsmål til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i forbindelse med nedleggingen av asylmottaket i Grong.