– Saken må opp til politisk behandling

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) mener nedleggelsen av mottaket i Grong må behandles på politisk toppnivå.

Ber om svar Marit Arnstad (Sp) har i dag sendt brev til statsråd Sylvi Listhaug der hun ber om svar på spørsmål om Grong mottakssenter. 

NAMDALSAVISA

OSLO: – Jeg synes ikke saken kan avgjøres av UDI alene, det må opp til politisk behandling. Regjeringa kan ikke fraskrive seg ansvaret for disse beslutningene, sier Arnstad til NA.

Derfor sendte hun torsdag et skritflig spørsmål om Grong mottakssenter til statsråd Sylvi Listhaug.


 • Les også:

  Region Namdal ber UDI revurdere beslutninga om nedleggelse av mottak i Grong

  – Merkelig og beklagelig

  Region Namdal slakter vedtaket om å legge ned Grong Mottakssenter fra 30. april – og ber UDI revurdere beslutninga.Grong mottakssenter for flyktninger og asylsøkere har eksistert i 17 år og gjort en god jobb både med mottak og bosetting av flyktninger. Behovet for å nedskalere kapasitet har gjort at mottakssenter flere steder i landet blir nedlagt. Måten det gjøres på er imidlertid uforståelig. HVorfor velger man å legge ned et mottak som over mange år har bygd opp god kompetanse og gjort en viktig jobb i integreringsarbeidet og hvorfor velger man å gjøre det uten noen tid til omstilling?

Hun mener en nedleggelse rammer en kommune som Grong langt sterkere enn hva det ville gjort i en større by, som ville blitt mindre skadelidende av et bortfall av arbeidsplasser og kompetanse.

På tross av dette legges det ned mottak i distriktene mens mottak i Oslo og Akershus ”fredes”, fastslår Arnstad.

Hun fortsetter: ”Det er vanskelig å forstå at behovet for nedskalering skal skje på en måte som rammer en kommune og et godt drevet tilbud så sterkt som det gjør her.

Hun viser til at Grong har vært en foregangskommune nasjonalt i måten de har drevet mottakssenter og bosatt flyktninger i kommunen.

Gjennom dette arbeidet har de opparbeidet betydelig kompetanse som vertskommune og har gode erfaringer med sitt desentraliserte opplegg der asylsøkere ikke bor samlet, men i boliger rundt om i kommunen... Kommunen har satt inn store ressurser i dette arbeidet, noe som har bidratt til et stabilt og veldrevet tilbud”, begrunner Arnstad. • Les også:

  Flyktningmottaket i Grong legges ned etter 19 års drift

  Tvinges bort fra heimplassen nok en gang

  Mer enn hundre naboer, venner, klassekamerater og sambygdinger tvinges bort fra Grong når flyktningmottaket må stenge om tre måneder.– Dette er et så viktig spørsmål at det fortjener å bli vurdert. Ikke bare administrativt i UDI, men også ved at en politisk drøfter spørsmålet, sier Arnstad.