To igjen på kvoten øst for E6

Felte fire gauper på ett døgn

Gode sporingsforhold og mye gaupe har gitt uttelling i Indre Namdal.

PANGSTART PÅ GAUPEJAKTA Hele fire gauper av en totalkvote på 13 dyr ble felt første dag. Alle i området som betegnes som øst for E6. Der er det bare to dyr igjen på kvoten. 

NAMDALSAVISA

STEINKJER: – Første dag ble det felt ei gaupe i Namsskogen, to i Lierne, da henholdsvis ei i Sørli og ei i Kvelia, og det ble felt ei på Snåsa. Det betyr at det er igjen to på kvoten for Indre Namdal, og man må nok regne med at kvoten fylles fort. I hvert fall i løpet av helga, sier seniorrådgiver Inge Hafstad på Fylkesmannens miljøvernavdeling.

I resten av distriktet er det ikke felt dyr enda, men rapporter fra flere kommuner tyder på at det er en del gaupe i terrenget.

– Det har vært spesielt gode sportingsforhold i Indre Namdal etter at det kom snø natt til mandag, sier Hafstad.

Lenger ut mot kysten er jaktforholdene dårligere.

Seks jerv felt

– Det er til nå felt seks jerver i Nord-Trøndelag. Tre er felt i Namsskogan, en er funnet dør i Meråker og går av kvoten, en er felt på Høylandet og i tillegg er en tatt ut av SNO på onsdag, forteller Hafstad.

Det betyr at det ennå er igjen to jerver på kvoten i øst for E6, og tre vest for E6.

– Det har vært bra uttelling på kvotejakta etter jerv i år, og det er enda to uker igjen av jaktperioden. Erfaringsmessig så felles det gjerne jerv i februar også.