Ledigheten ned med 19 prosent

Ved utgangen av januar var det registrert 1630 helt ledige arbeidssøkere i Nord-Trøndelag. Dette er 371 færre enn på samme tid i fjor.

NEDGANG Ved utgangen av januar er det bare Sogn og Fjordane som har hatt større ledighetsreduksjon enn Nord-Trøndelag.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Bare Sogn og Fjordane har hatt større ledighetsreduksjon, med -24 prosent.

Det er også reduksjon i antallet delvis ledige, mens antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 49 prosent.

Samlet er 2,3 prosent av arbeidsstyrken i fylket helt ledige. 1,3 prosent er delvis ledige og 0,7 prosent er på tiltak.

– Året starter bra med lavere ledighet enn forventet. Det er spesielt innenfor de store næringene, som serviceyrkene, butikk- og salg, bygg og anlegg og industrien, at ledigheten går ned. Dette forteller oss at det går godt i fylket, sier Vegard Rydningen, fylkesdirektør i NAV Nord-Trøndelag.