NA mener

Mottaket må bestå

Splittes SNART HISTORIE: Flyktningmottaket i Grong har blitt en viktig del av kommunens identitet. Om tre måneder er det imidlertid historie. Her noen av beboerne som snart blir flyttet til andre mottak.  Foto: Stein Nervik

Få i landet kan det bedre enn i Grong.

NAMDALSAVISA

Med et pennestrøk har Utlendingsdirektoratet (UDI) bestemt at Grong Mottakssenter skal legges ned. Det vil ramme kommunen og næringslivet i Grong, og ikke minst dem som blir tatt hånd om. Det er ikke vanskelig å forstå at det stilles spørsmålstegn om hva som er bakgrunn for at byråkratene i UDI vil legge ned et veletablert mottak, som i 20 år har blitt drevet på en forbilledlig måte.

Derfor er det på sin plass at stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) tar opp saken til politisk behandling. Til uka må statsråd Sylvi Listhaug (Frp) svare på om det er noe fornuft i å legge mottaket i Grong, som har vært en foregangskommune i landet på hvordan et mottak skal fungere til det best for alle parter.


– Saken må opp til politisk behandling

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) mener nedleggelsen av mottaket i Grong må behandles på politisk toppnivå.

 

Bakgrunn for at 20 mottak på landsbasis skal legges ned, er at antall asylsøkere til Norge har gått drastisk ned. Med det bakteppet er det forståelig at UDI kutter antall mottak, men det er merkelig at de vil kutte de mottakene som er blant de beste i landet.

Grongordfører Skjalg Åkerøy (Ap) handlet raskt og ba om et møte med UDI, men situasjon virker fortsatt fastlåst. Åkerøy har alle ordførerne i Namdalen i ryggen. Namsosordfører Arnhild Holstad (Ap) sier til NA at dette er nok et eksempel på sentraliseringspolitikken som regjeringa står for. Dessverre har hun rett, og Holstad har også rett i at det politiske miljøet i distriktene må bruke mye energi på å bevare det som går bra, i stedet for å bruke ressursene på en positiv utvikling.

Kampen for mottaket i Grong er et eksempel på dette. Statsråd Listhaug bør merke seg at lokalsamfunnet slår ring rundt mottaket. Da har kommunen, ansatte og politikere over mange år gjort mye riktig i forhold til integrering. Det er en slik kunnskap en må ta vare på og ha respekt for. Når ikke UDI har det, bør en kunne forvente at statsråden har det.


Konsernsjefen i Hero mener mottaket i Grong er unikt

– Vi opplever at mottaket har en spesiell og fin posisjon i lokalsamfunnet

Som toppsjef i Hero opplever Tor Brekke at flyktningmottak kommer og går. Men å miste mottaket i Grong er likevel spesielt.

 

Med Sylvi Listhaug i spissen har dagens regjering satt seg som mål å få ned antall asylsøkere til landet, og de har lyktes. Dessverre er det slik at millioner av mennesker er på flukt og per nå er det ingenting som tyder på at situasjon vil bedre seg. Vi som lever i fred og trygghet har et ansvar for å ta oss av mennesker på flukt. Få i landet kan det bedre enn i Grong.