Ny samisk lærerutdanning fra 2018

Nord universitet vil tilby en ny sørsamisk og lulesamisk lærerutdanning fra høsten 2018. Et prosjekt Fylkesmannen i Nordland har bevilget penger til.

FORSKNINGSGRUPPA Asbjørn Kolberg sammen med kollegaene Leiv Sem og Trond Risto Nilssen, som utgjør en egen forskningsgruppe ved Nord universitet, som har sørsamisk kultur og historie som sitt forskningsprosjekt.  Foto: Bjørnar Leknes, Nord Universitetet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det bekrefter Asbjørn Kolberg, som sammen med kollegaene Per Ravna og Kevin Johansen utgjør prosjektgruppen som jobber med den nye samiske lærerutdanninga ved universitet.

Det skriver Nord universitet på sin egen heimeside.

– Her vil studentene kunne ta sin samiske fordypning og samtidig være en del av et større kull, uten at studieløpet må forlenges, sier Kolberg, som legger til at det for tiden er en kritisk mangel på sørsamiske og lulesamiske lærere.

Forsker og historiker Håkon Hermanstrand peker på at kunnskapsnivået generelt blant både journalister, lærere og universitetsansatte er altfor dårlig.

– Det forteller meg at det har vært for lite input. Og det er et paradoks at vi på den ene siden sier at vi trenger mer flerkulturell kompetanse, men at vi snarere ser til utlandet for å finne de rette folkene, sier forskeren som skal holde appell på universitetet i Levanger 8. februar, på markeringen av det samiske jubileumsåret.