Samfunnsengasjert brubygger

Ellinor Marita Jåma er stolt og takknemlig for de gode verdiene hun fikk under oppveksten i Namdalen.

Navn: Ellinor Marita Jåma Alder: 37 Bosted: Namsos 

NAMDALSAVISA

En trygg og god oppvekst i Røyrvik har vært med på å forme sametingsrepresentant og leder for Norske reinsdriftsamers landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma til den hun har blitt i dag.

– Jeg hadde en fantastisk og verdifull oppvekst i et reindrifts-distrikt med mye stolthet. Jeg er takknemlig for de menneskene som har overført sin kunnskap til meg, som jeg har hatt stor glede av.Skolegang

Da hun begynte på grunnskolen måtte hun dra på internatskole, en opplevelse som har satt sine spor.

– Når du flytter som sjuåring gjør det noe med deg. Det var noen tunge stunder med heimlengsel. Samtidig er det mange gode minner som jeg aldri ville vært foruten. Vi som gikk på skolen fikk et nært forhold og ble som en stor søskenflokk.

Da hun var ferdig med grunnskolen flyttet hun til Namsos for å gå på videregående. Foreldrene var opptatt av at hun skulle ta en utdanning sånn at hun hadde noe å falle tilbake på om det ikke var en framtid i reindriftsnæringa.


Sametingsrepresentant Ellinor Marita Jåma med brannfakkel i samenes jubileumsår

– Det er altfor dårlig undervisning om samisk kultur og historie i skolen

Ellinor Marita Jåma mener at skolene må ta et større ansvar for at barna skal lære om samisk kultur og historie.


Måtte heim igjen

Jåma er i dag kjent for sitt store engasjement for den samiske kulturen, noe hun fikk fra sin kunnskapsrike og samfunnsengasjerte farfar. Samtalene med ham inspirerte den unge jenta, og engasjementet ble stadig større. Fra foreldrene fikk hun oppmuntring til å bruke dette på vegen videre i livet.

Etter videregående flyttet hun til Bergen hvor hun studerte i flere år. Etter hvert tok imidlertid heimlengselen igjen overhånd, og flyttelasset gikk tilbake til Namdalen og Namsos etter at studiene var unnagjort.

– I dag er det utenkelig å flytte fra Namdalen. Selv om Røyrvik er plassen i mitt hjerte, er det enklere i hverdagen å bo i Namsos. Her er det flyplass, noe jeg bruker mye i jobbsammenheng, og her har jeg et stort nettverk, sier Jåma.

Som leder for NRL og representant på Sametinget bruker hun engasjementet sitt til å fremme samenes sak i samfunnet. I år er det 100 år siden samene hadde sitt første felles landsmøte, og i forbindelse med jubileumsfeiringa har hun hatt en viktig rolle.

– Det er mye som gjør meg stolt, men per i dag er jeg mest stolt av at jeg som leder i NRL har bidratt til at reindrifta får en stor plass under 100-årsjubileet i Trondheim.


Historiske Ellinor Marita Jåma

– Trøndelag blir fattigere uten oss i reindrifta

Ellinor Marita Jåma fikk æren av å avslutte den aller siste nyttårskonferanse i Nord-Trøndelag. Hun svarte med å utfordre tilhørerne på kunnskapsnivået om samisk kultur og historie.


Møtes med stolthet

Selv om det er bygd mange bruer mellom den samiske og den norske kulturen i Norge, mener Jåma at det fortsatt er en veg å gå mange steder. Men i Namdalen opplever hun at det står veldig bra til.

– Jeg har bodd flere steder i Namdalen, og jeg opplever at folk er stolte over den sørsamiske kulturen som finnes her. Jeg føler at vi i Namdalen er privilegerte for at det er slik.

Noe av det hun er mest opptatt av er at den samiske kulturen skal vises, og er glad for at kommunene er sitt ansvar bevisst.

– Både Namsos og andre kommuner i Namdalen har et fokus på den samiske kulturen og historien, også i forbindelse med jubileet i år. Det synes jeg er veldig bra.

– Men hva synes du er den fineste plassen i Namdalen?

– Børgefjell og Johkegaske er spesielle for meg og var mitt barndoms paradis. Namdalen er fin i seg selv, men for meg er Børgefjell og Røyrvik noe helt spesielt.


Feirer 100 år med samepolitikk

Ellinor Maritas store dag

100 år etter det første samiske landsmøtet ble holdt i Trondheim, er byen pyntet til fest. Mye har bedret seg for samene siden 1917, men mye kan også bli bedre, mener Ellinor Marita Jåma fra Røyrvik.