Mener det sørsamiske navnet på nasjonalparken er skrevet feil

– Som å skrive «Nyrge»

Etter å ha jobbet med å dokumentere det sørsamiske språket siden 2011, er ikke Jonar Thomasson i tvil: Det sørsamiske navnet på Børgefjell nasjonalpark er stavet feil.

Krever ENDRING: Jonar Thomasson (til høyre) har i mange år dokumentert det sørsamiske språket. I det arbeidet mener han å ha dokumentert at Byrkije, det sørsamiske navnet på Børgefjell nasjonalpark, er skrevet feil. Nå jobber han med å reise navnesak og får full støtte fra reineier Knut Jåma. 

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: – Jeg har snakket med samer på alle sider av Børgefjell. Både i Norge og Sverige. Og alle opplever det sørsamiske navnet som fremmed.