Feirer 100 år med samepolitikk

Ellinor Maritas store dag

100 år etter det første samiske landsmøtet ble holdt i Trondheim, er byen pyntet til fest. Mye har bedret seg for samene siden 1917, men mye kan også bli bedre, mener Ellinor Marita Jåma fra Røyrvik.

I dag er det samenes nasjonaldag. I år feires også Tråante 2017 - en markering av 100-årsjubileet for samefolkets første landsmøte. Tråante 2017 skal formidle kunnskap om samene, samisk språk, kultur og historie. Namsos barneskole inviterte derfor sambygdning og sametingsrepresentant Ellinor Marita Jåma for å snakke med elevene om hva det betyr for å være same.Kreditering: Namsos kommune

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: – Mye bra har skjedd siden da, og vi står sterkere enn noen gang. Men jeg håper at dette blir en dag hvor vi legger noen nye grunnsteiner for jobben som må gjøres framover. Ikke bare et tilbakeblikk.

Allerede fredag var Ellinor Marita Jåma, som er leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, på plass i Trondheim.

Det er en entusiastisk røyrviking vi snakker med på telefon noen dager før 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet.

Møtet ble holdt 6.–9. februar i Metodistkirken i Trondheim. Dette var første gang i historien at nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger.

 

Kvinner i front

Siden 1992 har dagen vært samisk nasjonaldag. Men først i 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge.

Det var svensk-norske Elsa Laula Renberg som tok initiativ til og virkeliggjorde møtet. Mer enn hundre mennesker klarte den sørsamiske kvinnen å samle i Trondheim. En stor del av disse var kvinner.

Og det er unge, fremadstormende kvinner Jåma trekker fram når hun blir spurt om hva hun tenker om framtida.

– Særlig vi sørsamer ble hardt rammet da alle våre ledere omkom i ei bussulykke i Dunderlandsdalen i 1948. Det satte oss tilbake i mange år, forteller hun.

– Men nå ser jeg mange unge, og særlig kvinner, som står på og er stolt av sin kultur. Se bare på Lene Cecilia Sparrok som vinner internasjonale filmpriser og har kjempet mot vindkraftutbygging ved Kalvvatnan.

Samene blir glemt

Nettopp utbyggingssaker er et eksempel på at det fortsatt gjenstår mye før samene har fått sine rettigheter, mener reindriftslederen.

– Vi er ikke langt nok framme i folks bevissthet. I altfor mange utbyggingssaker kommer vi for sent inn i prosessen. Vi blir glemt eller oversett igjen og igjen, og det sier meg at vi for mange ikke er en naturlig del av det norske samfunn, sier Jåma og legger til:

– Skal vi drive med rein er vi avhengig av store arealer.

Ønsker mer kunnskap

Jåmas mål er å styrke det samiske i folk flests bevissthet. Og hun håper dagen i dag skal bli starten på nettopp det.

– Kunnskapen om den samiske kultur er dårlig. Mitt håp er at neste generasjon ser på samisk kultur og historie som en del av hverdagen.

Og hun opplever at det i disse dager er stor interesse rundt jubileet. Hele jubileumsdagen skal hun fotfølges av et kamerateam fra TV 2.

 

Hyller fylkesmannen

– Jeg liker oppmerksomheten vi får nå, og jeg gleder meg til å vise fram kulturen og historien vår. Den er jeg stolt av.

Om hun er stolt av Inge Ryan, sier hun ikke noe om. Men at Jåma setter stor pris på dagens fylkesmann i Nord-Trøndelag er det liten tvil om.

Ryan er genuint opptatt av samisk kultur og ikke minst samenes kår.


Fredag uttalte Ryan følgende til Trønder-Avisa:

«Måten vi har behandlet sørsamene på gjennom flere tiår er en skam. Det handler om både fornorsking og at de er oversett og ignorert av samfunnet.»

– For en mann. vi trenger flere som har den kunnskapen som Inge Ryan har og samtidig står opp for oss. Han har skjønt de utfordringene vi står overfor. Han skjønner at vi ofte blir glemt.